Chính Sách Bảo Mật

Mapsfromscratch.com do công ty cổ phần mapsfromscratch.com làm chủ quản, với mục đích đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dung.

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho người tiêu dùng, mapsfromscratch.com đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi đăng ký mở tài khoản tại website mapsfromscratch.com

Thuật ngữ bạn được sử dụng dưới đây được thay thế cho khách hàng là cá nhân hay các tổ chức khi truy cập và sử dụng dịch vụ của website mapsfromscratch.comChúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng mapsfromscratch.com có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

bao mat

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website mapsfromscratch.com sẽ giúp chúng tôi

Nắm bắt được các nguyện vọng, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao dịch vụ

Giúp khách hàng cập nhật các chương trình khuyến mại, giảm giá.. do mapsfromscratch.com tổ chức sớm nhất.

Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất.

Phạm vi thu thập thông

tinmapsfromscratch.com thu thập thông tin khách hàng bao gồm

TênHọ

Địa chỉ emai

lĐiện thoại

Quốc gia

Tỉnh Thành

Địa chỉ:

Phạm vi sử dụng thông tin

bao-mat-thong tin

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng nên chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng với mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách một cách hợp lý khi:

Được sự đồng ý của khách hàng.

Để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty:

Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam.Theo yêu cầu của